هیات دولت، آیین‌نامه حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت‌ها را ابلاغ کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش عصر دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، (هیئت عامل) شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی را اصلاح کرد.

https://dailybulletin.ir/21/12/2021/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af/