تاثیر ابتلاء به فشارخون در مرگ و میرهای ناشی از کرونا

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بیماری کووید ۱9 به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی، بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک و ویژگی‌های بالینی می‌تواند باعث سندروم دیسترس تنفسی حاد و اختلال عملکرد در چند عضو گردیده و در دو تا ۲۱ درصد موارد باعث مرگ شود. برخی مطالعات نشان داده‌اند که فشارخون بالا یکی از متمایزترین موارد هم ابتلایی در این عفونت و بیماری است. این بیماری می‌تواند باعث آسیب قلبی، آسیب کلیوی و آسیب کبدی شود و مطالعات نشان می‌دهند که شاخص‌های آسیب قلبی با مرگ‌ومیر در بیماران کووید ۱۹ ارتباط زیادی دارند.

بر اساس گفته‌های متخصصان، عوامل مختلفی با پیش‌آگهی افراد مبتلابه کووید ۱۹ ارتباط دارند که بیماری‌های همراه با سن بالاتر و نمره بالای ارزیابی‌های نارسایی پی‌درپی ارگان‌ها ازجمله آن‌ها هستند. با آن‌که برخی مطالعات از ارتباط بین فشارخون بالا و بیماری کووید ۱۹ خبر داده‌اند، اما درخصوص پیامدها و شدت آن به دلیل نوپدید بودن این بیماری هنوز نکات مبهم زیادی وجود دارد که بایستی به کمک پژوهشگران این حوزه از آن‌ها رمزگشایی کرد.

در این خصوص، یک تیم پژوهشی هفت نفره از دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان بهارلوی تهران، اقدام به انجام پژوهشی کرده‌اند که در آن ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلابه فشارخون بستری‌شده در بیمارستان فوق با تشخیص کووید-19 و ارتباط آن با مرگ‌ومیر این افراد بررسی شده است.

این مطالعه روی 341 بیمار مبتلابه فشارخون و کووید-19 بستری‌شده در بیمارستان بهارلو انجام شده و اطلاعات بیماران در طول مدت بستری از خود بیماران و پرونده‌های پزشکی جمع‌آوری شده است.

براساس نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه، بیماران مبتلابه کووید 19 که هم‌زمان از مشکل فشارخون بالا نیز رنج می‌برند، متأسفانه دارای میزان مرگ‌ومیر بالاتری به‌واسطه بیماری ویروسی فوق هستند.

به گفته عیسی اکبرزاده، محقق گروه اپیدمیولوژی و آمار زیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکارانش، «طبق نتایج حاصل از مطالعه ما، افراد فوت‌شده ازنظر فاکتورهای تعداد گلبول‌های سفید خون، لنفوسیت، نوتروفیل، پروتئین واکنشی التهابی، نیتروژن اوره خون، کراتینین خون و لاکتات دهیدروژناز با گروه زنده مانده اختلاف معنی‌داری داشتند».

آن‌ها می‌گویند: «تعداد پایین‌تر گلبول‌های سفید خون، کراتینین خون بالاتر، نیتروژن اوره خون بالاتر، لاکتات دهیدروژناز بالاتر، پروتئین واکنشی التهابی بالاتر، لنفوسیت کمتر و نوتروفیل بالاتر با مرگ‌ومیر چنین بیمارانی به دنبال ابتلا به کووید 19 مرتبط است».

بااین‌حال، طبق این نتایج، مصرف داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، کلروکین، هیدروکسی کلروکین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و آزیترومایسین تأثیر معناداری بر مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید 19 در مبتلایان به فشارخون ندارند.

این اطلاعات پژوهشی که می‌توانند در مدیریت بهتر افراد مبتلابه فشارخون که هم‌زمان به کووید 19 نیز مبتلا می‌شوند، مؤثر واقع شوند در مجله «دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منتشر شده‌اند.

تاثیر ابتلاء به فشارخون در مرگ و میرهای ناشی از کرونا