بررسی بحران منابع آب در ایران با حضور محقق امنیت آبی

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، دفتر فرهنگی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران لایو با موضوع “بررسی بحران منابع آب در ایران با نگاهی به وقایع اخیر” را با حضور دکتر علی چاوشیان، مدیر گروه علوم یونسکو-ایران، عضو هیات علمی و مدیر اسبق گروه آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و فارغ التحصیل دانشگاه یاماناشی ژاپن روز چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه از ساعت ۱۹ برگزار می‌کند.

حضور در لایو اینستاگرام از طریق پیج instagram.com/live.icc برای عموم آزاد است.

https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad/