مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز مجرم شناخته شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با توجه به رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی، گفت: در روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی ۲ پرونده رسیدگی شد.

وی افزود: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام، متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا، وی را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

مؤمنی راد به دیگر پرونده مورد بررسی اشاره و تصریح کرد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری راه دانا به اتهام نشر مطالب غیر واقع به قصد اضرار به غیر بود که با توجه به رضایت مشروط شاکی و تقاضای استمهال وکیل متهم، دادگاه با این تقاضا موافقت کرد و رسیدگی به آینده موکول شد.

مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز مجرم شناخته شد