ضابطی‌جهرمی: کتاب بعدی‌ام در زمینه بدیع و بیان سینمای مستند است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، از کتاب نظریه‌ها و گفتمان‌های سینمای مستند تالیف احمد ضابطی‌جهرمی (متولد ۱۶ آبان ۱۳۳۰، جهرم) مستندساز و تدوینگر ایرانی رونمایی شد.

این کتاب که در سه حوزه نظریه و نظریه‌پردازی در سینمای مستند تالیف شده، حاوی حوزه‌های «معرفی مکاتب و قطب‌های مستندسازی در سینمای امروز جهان»، «تاریخ و گونه‌شناسی فیلم مستند با تمرکز بر فرم و مستندهای نوظهور تلویزیونی در دوره معاصر» و «تاریخ‌نگاری سینمای مستند» است.

ضابطی‌جهرمی: کتاب بعدی‌ام در زمینه بدیع و بیان سینمای مستند است

احمد ضابطی جهرمی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا و در توضیح ماهیت محتوایی این اثر و جامعۀ مخاطب آن، گفت: همانگونه که پیش از این درباره این کتاب گفته‌ام، نظریه‌ها و گفتمان‌های سینمای مستند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی منبع قابل وثوق و معتبری است.

وی ادامه داد: کتاب نظریه‌های و گفتمان‌های سینمای مستند در چهار بخش تالیف شده است و این چهار بخش شامل ۱۹ فصل است؛ بخش اول نظریه و نظریه پردازی در حوزه مستندشناسی است.

بخش دوم در معرفی ویژگی ها و مختصات مکاتب و قطب های مستندسازی تاریخ سینمای مستند و سینمای معاصر مستند امروز در جهان است.

این مولف تصریح کرد: بخش سوم به بازاندیشی یا بازنگری در مقوله شکل شناسی گفتمان هایی است که به فرم های قدیمی مستند و مستندهای نوظهور به لحاظ ریخت شناسی و شکل شناسی می پردازند.

وی افزود: بخش چهارم بر تلویزیون و واقعیت و تلویزیون و مستند متمرکز است و روی اشکالی از مستند که از آخر قرن بیستم تا زمان حال در تلویزیون ظهور کرده اند متمرکز است.

ضابطی جهرمی با اشاره به کلیت محتوایی این اثر یادآور شد: به طور کلی این کتاب در حیطه توسعۀ دانش و نگرش مستندسازی از جنبه های تئوریک شکلی و تکنیک متمرکز است.

کسانی که می خواهند از این کتاب استفاده کنند لازم است یک پیش زمینه از این کتاب داشته باشند که این پیش نیاز مطالعه کتاب شکل شناسی و گونه شناسی فیلم است که من در سال ۱۳۹۴ تالیف کرده ام. و نیز لازم است که مخاطبان کتاب مستند فیلم هیبرید یا مستندهای دورگه را بخوانند که بتوانند مطالب کتاب حاضر استفاده کنند.

وی ادامه داد: این دو کتاب مذکور مرحله مقدماتی و دوران میانی هستند و نظریه‌ها و گفتمان‌های سینمای مستند به سان مرحله عالی است که در آن مباحث زیبایی شناسی فلسفی و تئوریک در آن پیچیده تر شده اند.

این تدوینگر سینما تاکید کرد: در نظر دارم بعد از این کتاب، کتاب چهارمی را در زمینه بدیع و بیان (یعنی ارزش های زیبایی شناسی و ویژگی های بیانی سینمای مستند که به امر بلاغت یا ریتوریک مربوط می شود) در سینمای مستند به رشته تحریر درآورم.

ضابطی‌جهرمی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی را برای تالیف این کتاب تخصیص داده است، گفت: این کتاب سه سال یعنی از ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ زمان برده است؛ البته در دورانی به دلیل بیماری‌ام در آن وقفه افتاد که لطف خدا شامل حالم شد که به زندگی بازگردم و این کتاب را به سرانجام برسانم.

ضابطی‌جهرمی اولین استاد سینمای ایران است که از سوی فرهنگستان هنر در ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۶ مورد تجلیل قرار گرفت.

از آثار تألیفی ایشان می‌توان به کتب متعدد سینمایی و مقالات نظری و تکنیکی به ویژه در زمینه تدوین فیلم در کنار تولید مستندهای ماندگار اشاره کرد. وی را به دلیل کار، پژوهش و تألیف در حوزه تدوین لقب پدر علم تدوین در ایران داده‌اند.

بررسی رابطه سینما و موسیقی بر اساس تئوری سرگئی آیزنشتاین-انتشارات ابن سینا و احیاء ۱۳۵۵، سینمای آمریکای لاتین (از مجموعه کتاب‌های سینمای کشورهای جهان سوّم) ۱۳۶۰، سینمای مستند رُومَن کارمن ۱۳۶۴، زیبایی‌شناسی، تاریخ و نظریه‌های تدوین ۱۳۸۴، ساختار و سبک فیلم ۱۳۹۷ از جمله آثار ایشان در زمینه تالیف آثار سینمایی است.

ضابطی‌جهرمی: کتاب بعدی‌ام در زمینه بدیع و بیان سینمای مستند است