شهر باید معرف هویت تمدنی باشد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمدرضا بهمنی، رییس مرکز فرهنگ و هنر در فضای مجازی در نشست های کارشناسی بازنگری در مدل توسعه و بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که با مردم محوری و تاکید بر عدالت توزیعی در دسترسی، فضاهای فرهنگی با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب مسیر صحیح را خواهند پیمود، اظهار کرد: مردم محوری در ایجاد فضاهای فرهنگی باید به عنوان اصل اساسی مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد تمدنی گفت: در این رویکرد، طراحی و توسعه فضاهای فرهنگی در کالبد معماری شهری معنا پیدا می‌کند و بر این‌ اساس، برای شهر تمدنی، چند شاخصه و ویژگی مهم مدنظر قرار داد. از جمله این که شهر باید معرف هویت تمدنی باشد.

بهمنی اضافه کرد: شهر تمدنی باید، محل تبدیل کثرت ها به وحدت، محل پیوند میان زیست انسانی و طبیعت و مقوم ارتباطات انسانی اخلاق محور باشند.

وی دیگر شاخص های شهر را چنین عنوان کرد: شهر باید خشونت‌زدا و آرامش افزا باشد، همچنین در معماری شهر تمدنی، میان سلول های زیست انسانی و ارتباطات اجتماعی باید رابطه معنادار برقرار شود و خانواده، سازمان، گروه ها و اقوام ذیل مفهوم امت معنامند شوند. عدالت توزیعی و دسترسی به فضاهای فرهنگی باید برای عموم جامعه وجود داشته باشد.

بهمنی همچنین افزود: نسبت ایجادفضاهای فرهنگی و هنری با دیگر مراکز از جمله اماکن مذهبی باید ارتباط برقرار شود.

پویا شدن صنایع خلاق باعث بازآفرینی فضاهای فرهنگی فراموش شده خواهد بود

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، رسول بیدرام، در ادامه نشست، گفت: مجتمع‌های فرهنگی با سرمایه های خلاق، ارزش های فردی و اجتماعی ایجاد خواهند کرد.

وی همچنین به سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: مشارکت عمومی و همدلی در امور ما را به هدف نزدیک تر خواهد کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع اقتصاد خلاق، ادامه داد: مهمترین سرمایه در اقتصاد خلاق نیروی انسانی است که با دارا بودن دانش و تجربه، خلق ارزش می کند. سرمایه اجتماعی دیگر عنصر تاثیر گذار در این عرصه است که با تولید و تکثیر آن توسعه رخ می دهد. سرمایه ساختاری، تسهیل امور برای انجام هرچه بهتر کارهاست.

بیدرام، سرمایه نمادین را استفاده بجا و بهینه از عناصر و نیروهای خوش نام و فضاهای برند عنوان کرد و گفت: سرمایه اقتصادی در تمام فعالیت ها از جمله فرهنگی و هنری جایگاه و اهمیت خاص خود را دارد.

نشست های کارشناسی بازنگری در مدل بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب چهار پنل طی دو روز در تهران برگزار شد.

شهر باید معرف هویت تمدنی باشد