انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو گام محکم هادی ساعی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو روز گذشته در محل این فدراسیون برگزار شد و نتیجه بدست آمده برخی معادلات را برهم زد. در انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیسون از بین معتمد، سلمانی و حجی زواره خدابنده، اعضای حاضر به دو سرگروه پیشین تیم ملی رأی داند تا انتخاب مسعود حجی زواره و اکرم خدابنده یک نکته مثبت برای این کمیته باشد.

برای انتخاب شش عضو این کمیسیون در مجمع فدراسیون، محمد باقری معتمد، کوروش بختیار، مسعود حجی‌زواره، میرهاشم حسینی، هادی ساعی، علی سلمانی، اصغر عزیزی، سوسن حاجی‌پور، اکرم خدابنده، سونا رزاقی، مرجان سلحشوری، محبوبه شفیع‌زاده و آتوسا فرهمند کاندیدا بودند که در پایان ساعی با ۱۸ رأی، حجی زواره و حسینی هم هر کدام با ۱۴ رأی در بخش مردان، فرهمند، خدابنده و حاجی‌پور نیز به ترتیب با ۱۷، ۱۶ و ۱۵ رأی نیز در بخش زنان انتخاب شدند.

در این بین هادی ساعی با اخذ بیشترین رأی نشان داد که علی رغم جوسازی‌ها، او یکی از محبوبترین ها در ورزش ایران و خانواده بزرگ تکواندو بخصوص قهرمانان این رشته است. انتخابات در واقع تقابل یاران ساعی و نفرات مورد نظر آقایان با پیروزی حامیان ساعی به پایان رسید. نکته جالب آنکه در میان شش نفری که مد نظر بودند، سه نفر به ساعی رأی دادند و این می‌تواند پیام خاصی برای اهالی تکواندو داشته باشد.

نکته مهم‌تر اینکه این شش عضو مجمع بدون شک نقش تعیین کننده‌ای در انتخابات پیش رو فدراسیون تکواندو دارند و این می‌تواند یک گام بلند و محکم برای تغییرات اساسی در این رشته باشد.

انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو گام محکم هادی ساعی