۵۰ میلیارد بودجه تخصیصی کمیته ملی المپیک به ۴۶ فدراسیون

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک که اردیبهشت ماه ۹۰ درصد از بودجه مصوب خود برای فدراسیون ها را به حساب شان واریز کرده بود امروز دوشنبه برای تخصیص ۱۰ درصد باقی مانده بودجه آنها اقدام کرد.

بدین ترتیب پرداختی کمیته ملی المپیک به ۴۶ فدراسیونی که در فهرست فدارسیون های مورد حمایت این کمیته قرار دارند صد درصد شد.

کمیته ملی المپیک در قالب دو مرحله تخصیصی که بر اساس بودجه مصوب به فدراسیون ها داشت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در اختیارشان گذاشت. این مبلغ جدا از حمایت های مالی است که این کمیته بر اساس درخواست فدراسیون ها به ویژه پیش از المپیک از آنها داشته است.

۵۰ میلیارد بودجه تخصیصی کمیته ملی المپیک به ۴۶ فدراسیون