تفاهم‌نامه نادو با وادا برای ترجمه فارسی اطلاعات مبارزه با دوپینگ

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اطلاعات مربوط به دستورالعمل ها، قوانین، پرسشنامه خودارزیابی و …. را بر روی سامانانه مدیریت خود به نام «آدامز» بارگذاری می کند.

بر اساس تفاهم نامه همکاری که میان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با وادا امضا شده است، نادو ایران مامور به ترجمه همه این اطلاعات به زبان فارسی شده تا بر روی سامانه موردنظر قرار بگیرد. بدین ترتیب دسترسی ورزشکاران فارسی زبان به اطلاعات وادا سهل الوصول تر خواهد شد.

نتیجه این همکاری حداکثر تا ۶ ماه آینده قابل رویت خواهد بود.

تفاهم‌نامه نادو با وادا برای ترجمه فارسی اطلاعات مبارزه با دوپینگ