نیازی:جایگاه انسان در سند الگو فراتر از نگاه مکاتب مادی غربی به انسان است

خبرگزاری فارس :   گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حکم مقام معظم رهبری از خرداد 1390 وظیفه طراحی پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان عالی ترین سند بالادستی کشور را بر عهده داشته است. این سند با هزاران ساعت بررسی و تحقیق و تعریف دقیق واژگان …

نیازی:جایگاه انسان در سند الگو فراتر از نگاه مکاتب مادی غربی به انسان است ادامه مطلب »