سازمان جهانی بهداشت

جدیدترین جزئیات از اُمیکرون/ امید به اینکه کرونا بیماری فصلی مانند آنفلوآنزا شود

خبرگزاری فارس :   گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، شهین مردانی:‌ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در روز ۵ آذر ۱۴۰۰ طی جلسه‌ای در ژنو با انتشار بیانیه‌ای رسما واریانت B.۱.۱۵۲۹ را با نام اُمیکرون (Omicron Variant) معرفی کرد و این واریانت جدید در رده‌های نگران کننده (Variant of Concern) در کنار واریانت آلفا، بتا، دلتا …

جدیدترین جزئیات از اُمیکرون/ امید به اینکه کرونا بیماری فصلی مانند آنفلوآنزا شود ادامه مطلب »

جدیدترین جزئیات از اُمیکرون/ امید به اینکه کرونا بیماری فصلی مانند آنفلوآنزا شود

خبرگزاری فارس :   گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، شهین مردانی:‌ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در روز ۵ آذر ۱۴۰۰ طی جلسه‌ای در ژنو با انتشار بیانیه‌ای رسما واریانت B.۱.۱۵۲۹ را با نام اُمیکرون (Omicron Variant) معرفی کرد و این واریانت جدید در رده‌های نگران کننده (Variant of Concern) در کنار واریانت آلفا، بتا، دلتا …

جدیدترین جزئیات از اُمیکرون/ امید به اینکه کرونا بیماری فصلی مانند آنفلوآنزا شود ادامه مطلب »

جدیدترین جزئیات از امیکرون/ امید به اینکه کرونا بیماری فصلی مانند آنفلوانزا شود

خبرگزاری فارس :   گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، شهین مردانی:‌ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در روز ۵ آذر ۱۴۰۰ طی جلسه‌ای در ژنو با انتشار بیانیه‌ای رسما واریانت B.۱.۱۵۲۹ را با نام اُمیکرون (Omicron Variant) معرفی کرد و این واریانت جدید در رده‌های نگران کننده (Variant of Concern) در کنار واریانت آلفا، بتا، دلتا …

جدیدترین جزئیات از امیکرون/ امید به اینکه کرونا بیماری فصلی مانند آنفلوانزا شود ادامه مطلب »