علیرضا زالی

سویه اومیکرون نتیجه آپارتاید در واکسیناسیون جهانی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در همایش روز جهانی کار داوطلبانه که در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، اظهار کرد: روز داوطلب یک پیام روشن جهانی دارد و آن هم تحقق همبستگی جهانی در امواج خروشان روزهای ماشینی شدن روابط انسانی است. وی با بیان اینکه در دوران کرونا پلشتی‌های دنیا بیش …

سویه اومیکرون نتیجه آپارتاید در واکسیناسیون جهانی ادامه مطلب »

سویه اومیکرون نتیجه آپارتاید در واکسیناسیون جهانی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در همایش روز جهانی کار داوطلبانه که در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، اظهار کرد: روز داوطلب یک پیام روشن جهانی دارد و آن هم تحقق همبستگی جهانی در امواج خروشان روزهای ماشینی شدن روابط انسانی است. وی با بیان اینکه در دوران کرونا پلشتی‌های دنیا بیش …

سویه اومیکرون نتیجه آپارتاید در واکسیناسیون جهانی ادامه مطلب »

اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کرونا باید اطلاع رسانی شود

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در دیدار با مدیران شبکه و رؤسای مراکز بهداشت، با بیان ضرورت بازمهندسی، بازسازی و تغییر ساختار نیروی انسانی، عمرانی و اعتباری حوزه بهداشت، گفت: تقویت ساختار بهداشتی همواره مورد تاکید وزارت بهداشت بوده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تمام ظرفیت خود را برای این منظور …

اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کرونا باید اطلاع رسانی شود ادامه مطلب »

بروز اختلالات روانی رو به افزایش است/آسیب پذیری گروه های شغلی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست بررسی نتایج طرح توانمندسازی روانی و اجتماعی پرستاران، ضمن تقدیر از تلاش‌های کارشناسان در حوزه معاونت بهداشت و درمان، آسیب شناسی معضلات روانی کادر پرستاری و در کنار آن، انجام اقدامات مداخله‌ای در زمینه راهبردهای عملیاتی حفاظت و ارتقای حرفه‌ای پرسنل پرستاری در قالب طرح …

بروز اختلالات روانی رو به افزایش است/آسیب پذیری گروه های شغلی ادامه مطلب »

بروز اختلالات روانی در گروه های شغلی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست بررسی نتایج طرح توانمندسازی روانی و اجتماعی پرستاران، ضمن تقدیر از تلاش‌های کارشناسان در حوزه معاونت بهداشت و درمان، آسیب شناسی معضلات روانی کادر پرستاری و در کنار آن، انجام اقدامات مداخله‌ای در زمینه راهبردهای عملیاتی حفاظت و ارتقای حرفه‌ای پرسنل پرستاری در قالب طرح …

بروز اختلالات روانی در گروه های شغلی ادامه مطلب »

بروز اختلالات روانی در گروه های شغلی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست بررسی نتایج طرح توانمندسازی روانی و اجتماعی پرستاران، ضمن تقدیر از تلاش‌های کارشناسان در حوزه معاونت بهداشت و درمان، آسیب شناسی معضلات روانی کادر پرستاری و در کنار آن، انجام اقدامات مداخله‌ای در زمینه راهبردهای عملیاتی حفاظت و ارتقای حرفه‌ای پرسنل پرستاری در قالب طرح …

بروز اختلالات روانی در گروه های شغلی ادامه مطلب »

سخنانم درباره اختلالات روانپزشکی تقطیع شده است

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با بیان اینکه جلسه‌ای که این جمله در آن نقل شده مربوط به توانمندسازی همکاران گروه‌های پرستاری بود، اظهار کرد: معمولاً در مطالعات غربالگری اجتماعی، از مکانیسم‌های سنجشی استفاده می‌شود که حتی موارد بسیار خفیف مانند اضطراب‌های ساده ای که همه ما در زندگی درگیر آن هستیم، …

سخنانم درباره اختلالات روانپزشکی تقطیع شده است ادامه مطلب »